Вие сте тукПублична покана 3

Публична покана 3


Тръжна документация във връзка с обявена процедура “Публична покана” по реда на
ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. с предмет:

„Доставка на специализиранa система за укрепване на изкопи, състояща се от
модули за леко и боксово укрепване“.

Крайният срок за събиране на оферти е края на деня на 08.11.2018 г.

ПриложенияРазмер
Публична покана192.5 KB
Образец на оферта123 KB
Декларация на кандидата141.5 KB
Проект на договор152.5 KB