Вие сте тукПублична покана 2

Публична покана 2


Тръжна документация във връзка с обявена процедура “Публична покана” по реда на
ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. с предмет:

"Доставка и оборудване на места за отдих на строителни работници":

  • Обособена позиция 1 – 3 бр. фургони;
  • Обособена позиция 2 – 3 бр. климатици; 3 бр. кафемашини; 3 бр. телевизори; 3 бр. микровълнови фурни; 3 бр. хладилници;
  • Обособена позиция 3 – 3 бр. мека мебел; 12 бр. столове, 3 бр. маси.“

Оферти се подават в срок до 15.10.2018 г.

ПриложенияРазмер
Публична покана311.93 KB
Декларация на кандидата188.95 KB
Оферта277.01 KB
Проекто договор155 KB