Вие сте тукПублична покана 1

Публична покана 1


ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА “ПУБЛИЧНА ПОКАНА” ПО РЕДА НА ЗУСЕСИФ И ПМС 160/2016 Г. СПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА”, ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ПРАХОУЛОВИТЕЛ – 1БР.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
МЕТАЛНА РАМКА ЗА СКЕЛЕ СЪС СТЪЛБА 100 БР.
МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ЗА СКЕЛЕ ТИП РЕШЕТКА 250 БР.
ЖАБКИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТИП РЕШЕТКА – 500 БР.
МЕТАЛНА ПЕРФОРИРАНА ТАЛПА ЗА СКЕЛЕ – 200 БР.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
КАЛОРИФЕР МОЩНОСТ 7,5/15 KW - 4 БР.
КАЛОРИФЕР МОЩНОСТ 9/18 KW – 2 БР.
КОМПЛЕКТ ПОЖАРОГАСИТЕЛ И ПОЖАРНИКАРСКО ОДЕАЛО – 5 БР.

ОФЕРТИ СЕ ПОДАВАТ ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ СИСТЕМАТА ИСУН 2020 ДО КРАЯ НА 04.07.2018 Г.

ПриложенияРазмер
01_Publicna pokana_ZUSESIF.pdf315.91 KB
08_Oferta.pdf266.3 KB
09_Deklaracia.pdf191.26 KB
10_Proekto_Dogovor.pdf212.96 KB