Добре дошли!


КММ инженеринг ООД е частна строителна компания, създадена през 2006 г.

От основаването си на българския строителен пазар, фирмата е изпълнила като главен изпълнител жилищни и административни сгради с обща площ над 30 000 м2, както и стотици строително-монтажни работи като подизпълнител по други обекти.

Основната дейност на фирмата е строителство на сгради и съоръжения, ремонтни работи, саниране, проектиране, консултации в сферата на строителството и др.

Компанията работи изцяло в строителния сектор, не участва в пазара на недвижими имоти, поради това цената и качеството на изпълнените СМР е стриктно обвързана към свободния пазар на строителни услуги.

Фундаментът, върху който е създадена фирмата е стриктният и постоянен контрол от високо квалифицирани инженерни кадри върху строително-монтажните работи.

Това гарантира високо качество и ниска цена на изпълнение.

Структурата на компанията е изтъкана от високо квалифицирани специалисти, модерна механизация и млад и амбициозен административен персонал.

КММ инженеринг ООД членува в Камарата на строителите в България.

През 2012 г. компанията започна работа по разработването и внедряването на интегрирана система за управление на качеството, обединяваща стандарти ISO9001:2008, ISO14001:2005 и OHSAS18001: 2007

С въвеждането на тази система се постига по-ефективно управление на на всички процеси в компанията. Заедно с това се оптимизира и работаната среда.

Научете повече за нас и за нашата мисия.

Разгледайте галерия със снимки от наши обекти.