Вие сте тукХидроизолации

Хидроизолации


Фирмата разполага с квалифицирани работници в областта на хидроизолациите.

При всеки обект свързан с теч и ремонт се прави оценка от инженер - специалист по хидроизолация - за най-правилното решение и конкурентна оферта за изпълнение.

Работим с италиански и чешки хидроизолации:

  • Nord Bitumi
  • Tegola
  • Copernit

Наши партньори в областта на хидроизолациите са:

  • Хидромат
  • Стимул-Н
  • Тобо проект
  • Топливо АД и др.